Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!

Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!Mnohí rodičia, starí rodičia či iní príbuzní svoje majetkové pomery riešia prepisom bytov, domov, pozemkov či iných nehnuteľností na deti. Takéto zmluvy, kde jednu zo zmluvných strán predstavuje maloletý, má svoje špecifiká a k tomu, že maloletý zrealizuje svoje oprávnenie ako vlastník, vedie pomerne dlhý schvaľovací proces. „Fyzickým osobám vzniká všeobecne spôsobilosť na právne úkony dovŕšením 18. roku života. Do tohto času koná podľa občianskeho zákonníka za maloletého jeho zákonný zástupca. Maloletí sú spôsobilí len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku,“ uviedol advokát Milan Ficek. Môžu však nastať také situácie, kedy zákonný zástupca nemôže maloletého zastupovať a vtedy osobitného zástupcu ustanovuje súd. Podľa právnika sú to prípady, ak dôjde k stretu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. „V takom prípade súd ustanoví maloletému opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať - kolízny opatrovník. V prípade, ak má byť maloletý subjektom právneho vzťahu - právneho úkonu, ktorý nie je primeraný jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku je nutné uplatniť inštitút schválenia právneho úkonu maloletého súdom podľa § 119 Civilného mimosporového poriadku. Súd takýto právny úkon schváli, ak je v záujme maloletého,“ vysvetľuje M. Ficek.

Zákonní zástupcovia sú povinní spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. „V prípade, ak chcú rodičia, napr. darovať maloletému auto, či dom, previesť spoluvlastnícky podiel z rodiča na dieťa alebo naopak, je nutné schválenie právneho úkonu súdom, pretože sa nejedná o bežnú vec,“ uvádza advokát. Následne však treba zvážiť, či zastúpením maloletého jeho rodičom, nenastane konflikt záujmov. „Ak takýto konflikt nastane, je potrebné podať návrh na súd a požiadať o ustanovenie opatrovníka na uzavretie konkrétneho úkonu, pričom táto musí s opatrovníctvom súhlasiť,“ hovorí M. Ficek.

Príklad: Matka a otec chcú darovať maloletému dom. Keďže rodičia majú týmto právnym úkonom stratiť výlučné vlastníctvo, nastáva konflikt záujmov a je potrebné požiadať súd o ustanovenie opatrovníka. Rodičia požiadajú tretiu osobu, aby v mene maloletého dieťaťa prejavila vôľu, čiže podpísala darovaciu zmluvu nakoľko obdarovaný maloletý tak urobiť nemôže. Súd zhodnotí skutkový a právny stav a rozhodne, či navrhnutú osobu ustanoví v tejto veci za opatrovníka. Po schválení súdom opatrovník môže uskutočniť právny úkon - podpísať darovaciu zmluvu. Ale pozor! Právny úkon urobený v mene maloletého opatrovníkom ešte nenadobúda právne účinky. Je potrebné schválenie právneho úkonu, v našom prípade darovacej zmluvy, súdom. Účastníkmi tohto konania je zákonný zástupca (matka, otec) a kolízny opatrovník. Úrad práce, ako kolízny opatrovník, vystupuje v každom súdnom konaní týkajúcom sa maloletých, za účelom ochrany ich záujmov.

Niekedy dochádza k zamieňaniu inštitútov opatrovníka a kolízneho opatrovníka. Rozdiel spočíva v tom, že opatrovník je navrhnutý najčastejšie zákonným zástupcom /rodičom/ a kolíznym opatrovníkom je v súdnom konaní príslušný Úrad práce. Maloletého, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, môže súd vypočuť spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Potom čo sa vyjadrí kolízny opatrovník k navrhovanému právnemu úkonu, súd posúdi stav a rozhodne či právny úkon schváli alebo nie. Príslušným je súd podľa bydliska maloletého. Právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým súd schválil, v našom prípade darovaciu zmluvu, kde subjektom je maloletý, ako obdarovaný, darovacia zmluva nadobúda právne účinky a je možné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Príklady kedy súd neschválil právny úkon za maloletého :

Krajský súd v Trenčíne 6CoP/63/2013: Starí rodičia ako darcovia maloletých - obdarovaných zriadili v darovacej zmluve k nehnuteľnosti vo svoj prospech a prospech matky obdarovaných, vecné bremeno spočívajúce v práve na bezplatné doživotné bývanie a užívanie predmetu daru bez znášania nákladov na bývanie. Opatrovník so zmluvou nesúhlasil.

Krajský súd v Bratislave 20CoP/19/2016 : Súd neschválil právny úkon kolízneho opatrovníka v dedičskom konaní. Maloletý mal nadobudnúť podiel na dedičstve až v deň dovŕšenia plnoletosti (o viac ako o 10 rokov). Súd konštatoval neprimeranosť lehoty. V prospech maloletého dediča by bolo vysporiadanie, keby by zostal spoluvlastníkom, alebo majetok poručiteľa by nadobudla matka maloletého s povinnosťou výplaty maloletému do 1 mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Je vlastníctvo nehnuteľnosti maloletou osobou výhodou alebo problémom?

Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!Názor advokáta Milana Ficeka: Jednoznačná odpoveď nie je možná, závisí totiž od posúdenia všetkých okolností a dôvodov právneho úkonu v prospech maloletého, hľadiska druhej zmluvnej strany, a pod.. Mám na mysli prípady, kedy dochádza k prevodu nehnuteľnosti na maloletých za účelom záchrany majetku s cieľom vyhnúť sa exekúcii na nehnuteľnosť. Platí tu ale možnosť odporovať právnemu úkonu podľa ust. § 42a/ OZ v 3 ročnej premlčacej dobe.

Nie každé vlastníctvo nehnuteľnosti maloletým musí byť pre neho prínosom. Nadobúdanie nehnuteľnosti maloletými je síce spôsobom nakladania s majetkom za života, ale toto vlastníctvo má svoje úskalia spojené s užívaním a správou nehnuteľnosti (napr. investície, odber médií a pod.), ako aj v dispozícii s nehnuteľnosťou, ktorej vlastníkom je maloletý.

Záverom by som sa rád zmienil aj o využívaní vzorov z internetu. Pri zmene zákonov tieto nemusia zodpovedať aktuálnej právnej úprave z hľadiska hmotného aj procesného práva. Výsledkom je predlžovanie konania, prípadne aj zamietnutie samotného návrhu súdom.

Zdroj: Redakcia ZoznamRealit.Sk, JUDr. Milan FICEK (advokát)

Aktuálna ponuka nehnuteľností na predaj


Ďalšie zaujímavé články

Apartmán síce nie je byt, ale vynikajúca investičná príležitosť

Apartmán síce nie je byt, ale vynikajúca investičná príležitosť

Developeri a realitné kancelárie majú vo svojej ponuke väčšinou byty, ale občas sa nájdu aj apartmány. Rozdiel medzi bytom a apartmánom nie je ale mnohým ľuďom jasný, čo môže pri kúpe nehnuteľnosti viesť k problémom. A to z dôvodu označovania apartmánu ako bytu zo strany predávaj ... Čítať ďalej

Kompromisy, s ktorými musíte rátať pri kúpe nehnuteľnosti

Kompromisy, s ktorými musíte rátať pri kúpe nehnuteľnosti

Hľadáme nový domov. Kupujeme nehnuteľnosť. Náš výber musí zodpovedať nielen našim predstavám, ale aj finančným možnostiam. No aj keď máme jasné predstavy a zodpovedný rozpočet, môže sa stať, že na trhu nenájdeme vhodnú nehnuteľnosť a niekde budeme musieť urobiť kompromisy. ... Čítať ďalej

Zrekonštruovaný 3-izb byt na Stromovej ul. na Kramároch Zrekonštruovaný 3-izb byt na Stromovej ul. na Kramároch

Ponúkame na prenájom 3-izbový byt v kompletne zrekonštruovanej budove na Stromovej ulici na Kramároch.Byt má výmeru 71,96 m2...

prenájom

700,- €/mes.
1,5-izbový byt, BA IV. Lamač, Malokarpatské námestie 1,5-izbový byt, BA IV. Lamač, Malokarpatské námestie

POPIS BYTU: Realitná kancelária AXIS REAL ponúka na prenájom 1,5 izbový byt v lokalite Bratislava IV. Lamač na ulici...

prenájom

450,- €/mes.
PREDAJ - útulný 2 izbový byt Panónská, Svätý Jur PREDAJ - útulný 2 izbový byt Panónská, Svätý Jur

Realitná kancelária The Home Vám ponúka príjemné bývanie v 2 izbovom byte v obľúbenej lokalite Svätý Jur vo vínorodom kraji...

predaj novostavba

92.500,- €
EXKLUZÍVNE  - VILADOMY KÁTLOVCE EXKLUZÍVNE - VILADOMY KÁTLOVCE

BEZKONKURENČNÁ CENA!!! CASMAR RK exkluzívne ponúka na predaj NOVOSTAVBU dvojpodlažného rodinného domu s troma bytovými jednotkami so samostatným vstupom, parkovaním...

predaj novostavba

114.000,- €
Nebytové priestory ,45 m2,1.poschodie Banská Bystrica Nebytové priestory ,45 m2,1.poschodie Banská Bystrica

Astonreal ponúka nebytové priestory /kancelárie/ na 1.poschodí.Priestory sú voľné,po dohode hneď dostupné.Požaduje sa 2-mesačná zábezpeka.Dohodnúť...

prenájom

444,- €/mes.
Zariadený mezonet na Medenej ulici v centre mesta Zariadený mezonet na Medenej ulici v centre mesta

Kompletne zariadený 3-izbový mezonet sa nachádza na Medenej ulici v Starom Meste. Byt je situovaný na 3.podlaží bytového domu...

prenájom

850,- €/mes.
Priestranný 3i byt v Starom Meste, parkovanie Priestranný 3i byt v Starom Meste, parkovanie

Priestranný 3-izbový byt v Starom Meste, byt je plne zariadený, kúpeľňa s vaňou a práčkou, balkón, pakovanie v garáži. Cena...

prenájom

600,- €/mes.
LYSÁKOVA ul - loggia, slnečné kolektory, bez tiarch - Dúbravka LYSÁKOVA ul - loggia, slnečné kolektory, bez tiarch - Dúbravka

Na predaj 4-izbový byt na ul. Lysákova - Bratislava IV - Dúbravka, OV, cca 80 m2, 3/4 p., loggia 6-7...

predaj

148.000,- €
EXKLUZÍVNE  - VILADOMY KÁTLOVCE EXKLUZÍVNE - VILADOMY KÁTLOVCE

BEZKONKURENČNÁ CENA!!! CASMAR RK exkluzívne ponúka na predaj NOVOSTAVBU dvojpodlažného rodinného domu s troma bytovými jednotkami so samostatným vstupom, parkovaním...

predaj novostavba

114.000,- €
Moderný 2,5-izbový byt v úplnom centre na Nám. SNP Moderný 2,5-izbový byt v úplnom centre na Nám. SNP

Ponúkame na prenájom veľkometrážny moderný 2,5-izbový byt v úplnom centre mesta na Nám. SNP.Byt má výmeru 82 m2...

prenájom

790,- €/mes.

Top partner v realitách

Realitná kancelária Space reality

Space reality

www.cielenareklama.sk

Dostaňte vaše ponuky na Facebook a Google

www.cielenareklama.sk

Reklama

na ZoznamRealit.sk

Tento banner máme rezervovaný pre vás!

NANDU – predaj priestranného 3-izbového mezonetu, Vajanského nábrežie

Reality - NANDU – predaj priestranného 3-izbového mezonetu, Vajanského nábrežie

400.000,- €

Bratislava - Staré Mesto
3-izbový byt

NANDU ponúka na predaj exluzívny 3-izbový, dvojpodlažný byt na Vajanského nábreží v Starom Meste – Bratislava I. Byt s výmerou 140 m2, situovaný na 5. poschodí bytového domu s výťahom, je kompletne klimatizovaný a zariadený. Na spodnom podlaží bytu sa nachádza vstupná chodba, obývačka spojená s kuchynským kútom, spálňa a kúpeľňa so sprchovým kútom spojená s WC. Na hornom poschodí sa nachádza predizba, ďalšia spálňa a kúpeľňa s klasickou vaňou spojená s WC. Z predizby je prístup na terasu, z ktorej je krásny výhľad na bratislavský hrad a strechy Starého Mesta. Kuchynská linka je vybavená zabudovanými potrebnými spotrebičmi: elektrická rúra, sklokeramická varná doska, digestor, umývačka riadu, chladnička s mrazničkou. V obývačke je plazmový televízor s kompletným programom KTV, DVD prehrávač, systém domáceho kina a chladnička na víno. Dostatok úložného priestoru poskytujú vstavané šatníkové skrine. V okolí je dobre dostupná kompletná občianska vybavenosť, nachádzajú sa tu obchody, prevádzky služieb, reštaurácie, divadlá, obchodné centrum EUROVEA je vzdialené asi 300 m. Parkovanie je možné v niektorom z blízkych parkovacích domov. We offer for rent an exceptional 2-bedrooms two-storey apartment on Vajanského Nábrežie in Staré Mesto - Bratislava I. Apartment with an living area of 140 m2, located on the 5th floor of a building with elevator, is air-conditioned and fully furnished. On the ground floor there is a living room with kitchen corner, bedroom and bathroom with shower connected with toilet. On the upper floor there is a hall, another bedroom and bathroom with bath connected with toilet. From the hall is access to the terrace, from which is beautiful view of Bratislava Castle and roofs of the Old Town. Kitchen is equipped with necessary appliances: electric oven, ceramic hob, extractor hood, fridge with freezer. The living room is complete with plasma TV with cable TV, DVD player, home theater system and a wine cooler. Built in wardrobes provide plenty of storage space. Close to the house are easily accessible complete amenities, shops, services, restaurants, theaters, shopping center EUROVEA is about 300 m away. Parking is available in one of the nearby parking garages.

BA/Dolné hony - veľký 3i byt, po rekonštrukcii, zasklenná loggia

Reality - BA/Dolné hony - veľký 3i byt, po rekonštrukcii, zasklenná loggia

132.000,- €

Bratislava - Vrakuňa
3-izbový byt

Exkluzívne ponúkame na predaj dispozične výborne riešený veľký 3 izbový byt v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na Bebravskej ul. Byt sa nachádza na prvom poschodí v bytovke z roku 1998. Súčasťou je aj vlastná pivnica na poschodí. Parkovanie je bezplatné priamo pred bytovým domom. Byt má nízke prevádzkové náklady cca 160€/mesiac + elektrina a plyn. Zariadenie: Byt sa predáva komplet zariadený tak ako ho môžete vidieť na fotografiách vrátane kuchynskej linky, spotrebičov (nová práčka, chladnička) a zariadenie. Výnimku tvoria osobné veci. Byt je kompletne zariadený a postupne rekonštruovaný. Posledné úpravy v byte majú cca 1 rok. Dispozícia: Byt dispozične pozostáva z chodby, z ktorej sa dostaneme do kúpeľne (nová pračka v cene) + samostatné WC. Veľkou výhodou je samostatná kuchyňa s vlastnou špajzou. Z chodby máme prístup do samostatného šatníku (samostatná miestnosť). Ďalej máme spálňu so vstavanou skriňou a obývaciu izbu s prechodom na veľkú zasklennú loggiu. Výmera: 76,57m2 + 6m2 loggia + 2m2 pivnica = cca 84,5m2 . Pred bytom je ešte zádverie, ktoré byt užíva s druhým bytom - možnosť uloženia topánok a pod. Bytový dom: Staršia novostavba daná do užívania v roku 1998. Bytový dom je v dobrom stave, vstup na čip. V rámci okolia výborná dostupnosť služieb, obchodov. V blízkosti OC Hron, Tesco, škola. Naše služby pri predaji: Naša spoločnosť Domy pre ľudí ponúka kompletné služby spojené s predajom nehnuteľnosti. A to kvalitné právne služby - naše zmluvy sú autorizované a poistené pre prípad spôsobenej škody u advokáta. Hradíme za Vás základný poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zabezpečujeme a sprocesujeme kompletný realitný servis - sme s vami od prvej obhliadky až po odovzdanie nehnuteľnosti.