Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!

Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!Mnohí rodičia, starí rodičia či iní príbuzní svoje majetkové pomery riešia prepisom bytov, domov, pozemkov či iných nehnuteľností na deti. Takéto zmluvy, kde jednu zo zmluvných strán predstavuje maloletý, má svoje špecifiká a k tomu, že maloletý zrealizuje svoje oprávnenie ako vlastník, vedie pomerne dlhý schvaľovací proces. „Fyzickým osobám vzniká všeobecne spôsobilosť na právne úkony dovŕšením 18. roku života. Do tohto času koná podľa občianskeho zákonníka za maloletého jeho zákonný zástupca. Maloletí sú spôsobilí len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku,“ uviedol advokát Milan Ficek. Môžu však nastať také situácie, kedy zákonný zástupca nemôže maloletého zastupovať a vtedy osobitného zástupcu ustanovuje súd. Podľa právnika sú to prípady, ak dôjde k stretu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. „V takom prípade súd ustanoví maloletému opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať - kolízny opatrovník. V prípade, ak má byť maloletý subjektom právneho vzťahu - právneho úkonu, ktorý nie je primeraný jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku je nutné uplatniť inštitút schválenia právneho úkonu maloletého súdom podľa § 119 Civilného mimosporového poriadku. Súd takýto právny úkon schváli, ak je v záujme maloletého,“ vysvetľuje M. Ficek.

Zákonní zástupcovia sú povinní spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. „V prípade, ak chcú rodičia, napr. darovať maloletému auto, či dom, previesť spoluvlastnícky podiel z rodiča na dieťa alebo naopak, je nutné schválenie právneho úkonu súdom, pretože sa nejedná o bežnú vec,“ uvádza advokát. Následne však treba zvážiť, či zastúpením maloletého jeho rodičom, nenastane konflikt záujmov. „Ak takýto konflikt nastane, je potrebné podať návrh na súd a požiadať o ustanovenie opatrovníka na uzavretie konkrétneho úkonu, pričom táto musí s opatrovníctvom súhlasiť,“ hovorí M. Ficek.

Príklad: Matka a otec chcú darovať maloletému dom. Keďže rodičia majú týmto právnym úkonom stratiť výlučné vlastníctvo, nastáva konflikt záujmov a je potrebné požiadať súd o ustanovenie opatrovníka. Rodičia požiadajú tretiu osobu, aby v mene maloletého dieťaťa prejavila vôľu, čiže podpísala darovaciu zmluvu nakoľko obdarovaný maloletý tak urobiť nemôže. Súd zhodnotí skutkový a právny stav a rozhodne, či navrhnutú osobu ustanoví v tejto veci za opatrovníka. Po schválení súdom opatrovník môže uskutočniť právny úkon - podpísať darovaciu zmluvu. Ale pozor! Právny úkon urobený v mene maloletého opatrovníkom ešte nenadobúda právne účinky. Je potrebné schválenie právneho úkonu, v našom prípade darovacej zmluvy, súdom. Účastníkmi tohto konania je zákonný zástupca (matka, otec) a kolízny opatrovník. Úrad práce, ako kolízny opatrovník, vystupuje v každom súdnom konaní týkajúcom sa maloletých, za účelom ochrany ich záujmov.

Niekedy dochádza k zamieňaniu inštitútov opatrovníka a kolízneho opatrovníka. Rozdiel spočíva v tom, že opatrovník je navrhnutý najčastejšie zákonným zástupcom /rodičom/ a kolíznym opatrovníkom je v súdnom konaní príslušný Úrad práce. Maloletého, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, môže súd vypočuť spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Potom čo sa vyjadrí kolízny opatrovník k navrhovanému právnemu úkonu, súd posúdi stav a rozhodne či právny úkon schváli alebo nie. Príslušným je súd podľa bydliska maloletého. Právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým súd schválil, v našom prípade darovaciu zmluvu, kde subjektom je maloletý, ako obdarovaný, darovacia zmluva nadobúda právne účinky a je možné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Príklady kedy súd neschválil právny úkon za maloletého :

Krajský súd v Trenčíne 6CoP/63/2013: Starí rodičia ako darcovia maloletých - obdarovaných zriadili v darovacej zmluve k nehnuteľnosti vo svoj prospech a prospech matky obdarovaných, vecné bremeno spočívajúce v práve na bezplatné doživotné bývanie a užívanie predmetu daru bez znášania nákladov na bývanie. Opatrovník so zmluvou nesúhlasil.

Krajský súd v Bratislave 20CoP/19/2016 : Súd neschválil právny úkon kolízneho opatrovníka v dedičskom konaní. Maloletý mal nadobudnúť podiel na dedičstve až v deň dovŕšenia plnoletosti (o viac ako o 10 rokov). Súd konštatoval neprimeranosť lehoty. V prospech maloletého dediča by bolo vysporiadanie, keby by zostal spoluvlastníkom, alebo majetok poručiteľa by nadobudla matka maloletého s povinnosťou výplaty maloletému do 1 mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Je vlastníctvo nehnuteľnosti maloletou osobou výhodou alebo problémom?

Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!Názor advokáta Milana Ficeka: Jednoznačná odpoveď nie je možná, závisí totiž od posúdenia všetkých okolností a dôvodov právneho úkonu v prospech maloletého, hľadiska druhej zmluvnej strany, a pod.. Mám na mysli prípady, kedy dochádza k prevodu nehnuteľnosti na maloletých za účelom záchrany majetku s cieľom vyhnúť sa exekúcii na nehnuteľnosť. Platí tu ale možnosť odporovať právnemu úkonu podľa ust. § 42a/ OZ v 3 ročnej premlčacej dobe.

Nie každé vlastníctvo nehnuteľnosti maloletým musí byť pre neho prínosom. Nadobúdanie nehnuteľnosti maloletými je síce spôsobom nakladania s majetkom za života, ale toto vlastníctvo má svoje úskalia spojené s užívaním a správou nehnuteľnosti (napr. investície, odber médií a pod.), ako aj v dispozícii s nehnuteľnosťou, ktorej vlastníkom je maloletý.

Záverom by som sa rád zmienil aj o využívaní vzorov z internetu. Pri zmene zákonov tieto nemusia zodpovedať aktuálnej právnej úprave z hľadiska hmotného aj procesného práva. Výsledkom je predlžovanie konania, prípadne aj zamietnutie samotného návrhu súdom.

Zdroj: Redakcia ZoznamRealit.Sk, JUDr. Milan FICEK (advokát)

Aktuálna ponuka nehnuteľností na predaj


Ďalšie zaujímavé články

Apartmán síce nie je byt, ale vynikajúca investičná príležitosť

Apartmán síce nie je byt, ale vynikajúca investičná príležitosť

Developeri a realitné kancelárie majú vo svojej ponuke väčšinou byty, ale občas sa nájdu aj apartmány. Rozdiel medzi bytom a apartmánom nie je ale mnohým ľuďom jasný, čo môže pri kúpe nehnuteľnosti viesť k problémom. A to z dôvodu označovania apartmánu ako bytu zo strany predávaj ... Čítať ďalej

Kompromisy, s ktorými musíte rátať pri kúpe nehnuteľnosti

Kompromisy, s ktorými musíte rátať pri kúpe nehnuteľnosti

Hľadáme nový domov. Kupujeme nehnuteľnosť. Náš výber musí zodpovedať nielen našim predstavám, ale aj finančným možnostiam. No aj keď máme jasné predstavy a zodpovedný rozpočet, môže sa stať, že na trhu nenájdeme vhodnú nehnuteľnosť a niekde budeme musieť urobiť kompromisy. ... Čítať ďalej

Predaj, rodinný dom Cabaj - Čápor, 8 km Nitra Predaj, rodinný dom Cabaj - Čápor, 8 km Nitra

Ponúkame na predaj priestranný 4 izbový rodinný dom v obci Cabaj - Čápor časť Čápor postavený v rokoch 1960 o...

predaj

101.990,- €
Prenájom, garsonka Partizánske, Veľká okružná - EXKL... Prenájom, garsonka Partizánske, Veľká okružná - EXKL...

Ponúkame Vám do dlhodobého prenájmu garsónku v Partizánskom na ulici Malá Okružná. Má rozlohu 19 m2 a nachádza sa na...

prenájom

250,- €/m2/mes.
Predaj, dvojizbový byt Nové Zámky, Prednádražie Predaj, dvojizbový byt Nové Zámky, Prednádražie

Ponúkame na predaj dvojizbový byt v osobnom vlastníctve, o rozlohe 54 m2. Byt sa nachádza na siedmom poschodí. Byt pozostáva...

predaj

40.990,- €
SUPER CENA!!! Pekný 2i byt,balkón,rekonštrukcia,J.Stanislava,Karlovka SUPER CENA!!! Pekný 2i byt,balkón,rekonštrukcia,J.Stanislava,Karlovka

Ponúkame na veľmi pekný, kompletne zariadený 2-izbový byt s balkónom, kompletne rekonštruovaný v tichej oblasti na ulici Jána Stanislava na...

prenájom

530,- €/mes.
2-izbový byt, Jesenského, prenájom, Jesenského, Staré Mesto 2-izbový byt, Jesenského, prenájom, Jesenského, Staré Mesto

Ponúkame na prenájom veľmi pekný, priestranný, kompletne zrekonštruovaný 2 - izbový byt, dizajnovo kompletne zariadený s balkónom, šatníkom, v úplnom...

prenájom

700,- €/mes.
Luxusný 3i byt,balkón,centrum,rekonštrukcia,Grosslingova,Staré Mesto Luxusný 3i byt,balkón,centrum,rekonštrukcia,Grosslingova,Staré Mesto

Ponúkame na prenájom luxusný, veľmi pekný, slnečný, kompletne rekonštruovaný 3 - izbový byt, dizajnovo kompletne zariadený, s balkónom otočeným do...

prenájom

850,- €/mes.
Pekný 2i byt, centrum, rekonštrukcia, Grosslingova ulica, Staré mesto Pekný 2i byt, centrum, rekonštrukcia, Grosslingova ulica, Staré mesto

Ponúkame na prenájom pekný, slnečný, zrekonštruovaný 2 - izbový byt, kompletne zariadený s pivničnou kobkou vo vyhľadávanej lokalite v blízkosti...

prenájom

700,- €/mes.
Pekný 2i byt,fr.balkón,rekonštrukcia,Paričková ulica,Nivy,Ružinov Pekný 2i byt,fr.balkón,rekonštrukcia,Paričková ulica,Nivy,Ružinov

Ponúkame na prenájom veľmi pekný 2-izbový byt kompletne zariadený s francúzskym balkónom, pivničnou kobkou vo vyhľadávanej tichej lokalite na Paričkovej...

prenájom

400,- €/mes.
Pekný 3i byt,novostavba,parking,2 x balkón,Tomášikova ul.,N.Mesto Pekný 3i byt,novostavba,parking,2 x balkón,Tomášikova ul.,N.Mesto

Ponúkame Vám na prenájom veľmi pekný 2-izbový byt kompletne zariadený s dvomi balkónmi a parkovacím miestom v podzemnej garáži v...

prenájom novostavba

550,- €/mes.
Bývajte ako prví v 2i byte,novostavba,parking,Na Križovatkách,Ružinov Bývajte ako prví v 2i byte,novostavba,parking,Na Križovatkách,Ružinov

Exkluzívne ponúkame Vám na prenájom úplne nový veľmi pekný 2-izbový byt kompletne zariadený s balkónom a s vonkajším parkovacím miestom...

prenájom novostavba

580,- €/mes.

Top partner v realitách

Realitná kancelária HALO reality s. r. o.

HALO reality s. r. o.

www.cielenareklama.sk

Dostaňte vaše ponuky na Facebook a Google

www.cielenareklama.sk

Rodinná vila - rodinné sídlo - bývanie a podnikanie na jednom mieste

Reality - Rodinná vila - rodinné sídlo - bývanie a podnikanie na jednom mieste

Piešťany
Rodinný dom
340.000,- €

Nadčasová stavba - vaše rodinné sídlo - pre väčšiu rodinu - možnosť kombinácie bývania a podnikania na jednom mieste! Rodinná vilka skolaudovaná v roku 2004 sa nachádza v pokojnej časti mesta Vrbové na Hrabinskej ulici. Ide o 6 izbový priestranný rodinný dom. Prízemie domu je z časti zapustené do svahu, čím sa opäť využilo prostredie, v ktorom sa dom nachádza. Na prvom podlaží sa nachádza menší samostatný apartmán (izba, kuchynka, toaleta, kúpeľňa s vaňou), miestnosť pre saunu s predprípravou, fitness priestor, hala, chodba, schodisko, technická miestnosť a práčovňa, chodba, pivnica, veľká vykurovaná garáž pre dve autá s bočným odkladacím priestorom na bicykle. Druhé podlažie tvorí: vstupná hala, kuchyňa s jedálňou a vstupom na južnú 47,20 m² terasu, komora, toaleta, šatník, obývací priestor, schodisko, veľká pracovňa (môže byť ďalšia izba s východom na terasu) a veľká 73,20 m² severná terasa. Tretie podlažie tvorí: hala, tri spálne, veľká kúpeľňa s vaňou, sprchovým kútom, toaletou, bidetom a dve umývadlá Krov: povalový odkladací priestor. Dom je postavený z kvalitných materiálov, tehla Porotherm, obvodový plášť domu je zateplený (80 mm openair), stropy železobetónové, strecha hlavná konštrukcia drevená s plným debnením, nad schodišťom je spevnená oceľovou konštrukciou, použitá škridla Bramac. Kúrenie domu je zabezpečené pomocou plynového kotla Buderus, prízemie je vykurované pomocou radiátorov, prvé poschodie kombinácia podlahového vykurovania a radiátorov, druhé poschodie pomocou radiátorov. Podlahy boli použité drevené parkety, gres, keramická dlažba, schodisko je mramor, osadené sú eurookná drevené z meranti vrátane žalúzií a sieťok, interiérové dvere dyha, v obývacej miestnosti je švédska krbová pec, kuchynská linka je vrátane všetkých vstavaných spotrebičov. Dom je napojený na zabezpečovací systém cez mobilný vysielač, prízemie domu má nainštalované aj požiarne snímače. Orientácia domu severovýchod/juhozápad. Pozemok má vytvorenú spevnenú plochu pre parkovanie viacerých áut - alebo priestor na výstavbu ďalších garáží, vstup na pozemok je pomocou automatickej brány. Celková šírka na vstupe predstavuje 33,5 m. Za domom sa nachádza plocha pre možný budúci bazén s predprípravou kanalizácie. Výmera domu všetky podlažia vrátane terás 486,71 m² 1. podlažie 166,58 m² 2. podlažie 223,34 m² 3. podlažie 96,79 m² Dom má dostatok miestností i dostatok odkladacích priestorov, tu sa nemusíte báť, že nenájdete každej jednej veci svoje miesto. Toto je nehnuteľnosť pre tých, ktorí hľadajú komfort pre seba a celú rodinu, hľadajú poctivú stavbu a kvalitu materiálov a zároveň chcú byť bližšie k prírode.

Viac informácii

Reklama

na ZoznamRealit.sk

Tento banner máme rezervovaný pre vás!