Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!
Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!

Chcete prepísať nehnuteľnosť na dieťa? Na toto sa pripravte!

Mnohí rodičia, starí rodičia či iní príbuzní svoje majetkové pomery riešia prepisom bytov, domov, pozemkov či iných nehnuteľností na deti. Takéto zmluvy, kde jednu zo zmluvných strán predstavuje maloletý, má svoje špecifiká a k tomu, že maloletý zrealizuje svoje oprávnenie ako vlastník, vedie pomerne dlhý schvaľovací proces.
Môžu však nastať také situácie, kedy zákonný zástupca nemôže maloletého zastupovať a vtedy osobitného zástupcu ustanovuje súd.

„Fyzickým osobám vzniká všeobecne spôsobilosť na právne úkony dovŕšením 18. roku života. Do tohto času koná podľa občianskeho zákonníka za maloletého jeho zákonný zástupca. Maloletí sú spôsobilí len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku,“ uviedol advokát Milan Ficek. Môžu však nastať také situácie, kedy zákonný zástupca nemôže maloletého zastupovať a vtedy osobitného zástupcu ustanovuje súd. Podľa právnika sú to prípady, ak dôjde k stretu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. „V takom prípade súd ustanoví maloletému opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať - kolízny opatrovník. V prípade, ak má byť maloletý subjektom právneho vzťahu - právneho úkonu, ktorý nie je primeraný jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku je nutné uplatniť inštitút schválenia právneho úkonu maloletého súdom podľa § 119 Civilného mimosporového poriadku. Súd takýto právny úkon schváli, ak je v záujme maloletého,“ vysvetľuje M. Ficek.

Nehnuteľnosť na vidieku

Zákonní zástupcovia sú povinní spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. „V prípade, ak chcú rodičia, napr. darovať maloletému auto, či dom, previesť spoluvlastnícky podiel z rodiča na dieťa alebo naopak, je nutné schválenie právneho úkonu súdom, pretože sa nejedná o bežnú vec,“ uvádza advokát. Následne však treba zvážiť, či zastúpením maloletého jeho rodičom, nenastane konflikt záujmov. „Ak takýto konflikt nastane, je potrebné podať návrh na súd a požiadať o ustanovenie opatrovníka na uzavretie konkrétneho úkonu, pričom táto musí s opatrovníctvom súhlasiť,“ hovorí M. Ficek.

Po schválení súdom opatrovník môže uskutočniť právny úkon - podpísať darovaciu zmluvu. Ale pozor! Právny úkon urobený v mene maloletého opatrovníkom ešte nenadobúda právne účinky.

Príklad: Matka a otec chcú darovať maloletému dom. Keďže rodičia majú týmto právnym úkonom stratiť výlučné vlastníctvo, nastáva konflikt záujmov a je potrebné požiadať súd o ustanovenie opatrovníka. Rodičia požiadajú tretiu osobu, aby v mene maloletého dieťaťa prejavila vôľu, čiže podpísala darovaciu zmluvu nakoľko obdarovaný maloletý tak urobiť nemôže. Súd zhodnotí skutkový a právny stav a rozhodne, či navrhnutú osobu ustanoví v tejto veci za opatrovníka. Po schválení súdom opatrovník môže uskutočniť právny úkon - podpísať darovaciu zmluvu. Ale pozor! Právny úkon urobený v mene maloletého opatrovníkom ešte nenadobúda právne účinky. Je potrebné schválenie právneho úkonu, v našom prípade darovacej zmluvy, súdom. Účastníkmi tohto konania je zákonný zástupca (matka, otec) a kolízny opatrovník. Úrad práce, ako kolízny opatrovník, vystupuje v každom súdnom konaní týkajúcom sa maloletých, za účelom ochrany ich záujmov.

Nie každé vlastníctvo nehnuteľnosti maloletým musí byť pre neho prínosom.

Niekedy dochádza k zamieňaniu inštitútov opatrovníka a kolízneho opatrovníka. Rozdiel spočíva v tom, že opatrovník je navrhnutý najčastejšie zákonným zástupcom /rodičom/ a kolíznym opatrovníkom je v súdnom konaní príslušný Úrad práce. Maloletého, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, môže súd vypočuť spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Potom čo sa vyjadrí kolízny opatrovník k navrhovanému právnemu úkonu, súd posúdi stav a rozhodne či právny úkon schváli alebo nie. Príslušným je súd podľa bydliska maloletého. Právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým súd schválil, v našom prípade darovaciu zmluvu, kde subjektom je maloletý, ako obdarovaný, darovacia zmluva nadobúda právne účinky a je možné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Príklady kedy súd neschválil právny úkon za maloletého:


Krajský súd v Trenčíne 6CoP/63/2013: Starí rodičia ako darcovia maloletých - obdarovaných zriadili v darovacej zmluve k nehnuteľnosti vo svoj prospech a prospech matky obdarovaných, vecné bremeno spočívajúce v práve na bezplatné doživotné bývanie a užívanie predmetu daru bez znášania nákladov na bývanie. Opatrovník so zmluvou nesúhlasil.
Krajský súd v Bratislave 20CoP/19/2016 : Súd neschválil právny úkon kolízneho opatrovníka v dedičskom konaní. Maloletý mal nadobudnúť podiel na dedičstve až v deň dovŕšenia plnoletosti (o viac ako o 10 rokov). Súd konštatoval neprimeranosť lehoty. V prospech maloletého dediča by bolo vysporiadanie, keby by zostal spoluvlastníkom, alebo majetok poručiteľa by nadobudla matka maloletého s povinnosťou výplaty maloletému do 1 mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Je vlastníctvo nehnuteľnosti maloletou osobou výhodou alebo problémom?


Názor advokáta Milana Ficeka: Jednoznačná odpoveď nie je možná, závisí totiž od posúdenia všetkých okolností a dôvodov právneho úkonu v prospech maloletého, hľadiska druhej zmluvnej strany, a pod.. Mám na mysli prípady, kedy dochádza k prevodu nehnuteľnosti na maloletých za účelom záchrany majetku s cieľom vyhnúť sa exekúcii na nehnuteľnosť. Platí tu ale možnosť odporovať právnemu úkonu podľa ust. § 42a/ OZ v 3 ročnej premlčacej dobe.

Milan Ficek, advokát

Nie každé vlastníctvo nehnuteľnosti maloletým musí byť pre neho prínosom. Nadobúdanie nehnuteľnosti maloletými je síce spôsobom nakladania s majetkom za života, ale toto vlastníctvo má svoje úskalia spojené s užívaním a správou nehnuteľnosti (napr. investície, odber médií a pod.), ako aj v dispozícii s nehnuteľnosťou, ktorej vlastníkom je maloletý. Záverom by som sa rád zmienil aj o využívaní vzorov z internetu. Pri zmene zákonov tieto nemusia zodpovedať aktuálnej právnej úprave z hľadiska hmotného aj procesného práva. Výsledkom je predlžovanie konania, prípadne aj zamietnutie samotného návrhu súdom.

Zdroj: Redakcia ZoznamRealit.Sk, JUDr. Milan FICEK (advokát)

Publikované: 3.11.2017


Odporúčané nehnuteľnosti

Lehnice !!!ZNÍŽENÁ CENA!!!- na predaj  3-izbový mezonetový byt Predaj 117.000,- €
Lehnice !!!ZNÍŽENÁ CENA!!!- na predaj 3-izbový mezonetový byt

!!!BEZ RIZIKA!!!V PRÍPADE FINANCOVANIE HYPOTÉKY PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH FINANČNÝCH MAKLÉROV NEPRICHÁDZATE O ZÁLOHU POKIAĽ JU PRE VÁS NEDOKÁŽEME VYBAVIŤ!Ponúkame na predaj 3-izbový mezonetový byt o rozlohe 95,65...

3-izbový byt 96.56 m2 Lehnice
Predaj, trojizbový byt Revúca Predaj 27.900,- €
Predaj, trojizbový byt Revúca

Ponúkame na predaj 3 izbový byt v osobnom vlastníctve o výmere 67m2, Revúca. Byt sa nachádza na prízemí v trojposchodovej bytovke bez výťahu. Dispozícia : 2 spálne, obývacia miestnosť, kuchyňa...

3-izbový byt 0 m2 Revúca
4 izbový RD - NOVOSTAVBA - Dunajská Streda Predaj 116.990,- €
4 izbový RD - NOVOSTAVBA - Dunajská Streda

Realitná kancelária Xpert Reality s.r.o. ponúka na predaj KVALITNÝ a PRECÍZNY 4i rodinný dom bungalov - NOVOSTAVBU, ktorý je súčasťou dvojdomu v príjemnej, tichej - novo vybudovanej časti...

Rodinný dom 105 m2 Dunajská Streda
2 - IZBOVÝ BYT GERCENOVA - NAJLEPŠIA LOKALITA V PETRŽALKE Predaj 185.000,- €
2 - IZBOVÝ BYT GERCENOVA - NAJLEPŠIA LOKALITA V PETRŽALKE

Chcete bývať v tichej lokalite s výhľadom do dvora s parkovou úpravou v rodinnej atmosfére ? Takýto jedinečný byt máme práve pre Vás.Realitná kancelária ACCENTREAL Vám ponúka na predaj slnečný...

2-izbový byt 61.16 m2 Bratislava - Petržalka / Gercenova
Predaj, rodinný dom Brehov Predaj 16.990,- €
Predaj, rodinný dom Brehov

Ponúkame na predaj starší gazdovský dom v kľudnej lokalite obce Brehov vzdialenej od Trebišova 21 km a od Košíc 62 km. Nehnuteľnosť je v pôvodnom stave a je možnosť zrekonštruovať...

Rodinný dom 100 m2 Brehov