Daň z nehnuteľnosti treba riešiť do konca januára: Čo by ste mali vedieť?
Daň z nehnuteľnosti treba riešiť do konca januára: Čo by ste mali vedieť?

Daň z nehnuteľnosti treba riešiť do konca januára: Čo by ste mali vedieť?

Jednou z prvých povinností v novom roku býva podanie priznania k dani z nehnuteľnosti. Ak u vás v roku 2019 nastali zmeny v liste vlastníctva, musíte to stihnúť oznámiť miestnemu alebo obecnému úradu do konca januára.
Zhrnuli sme podstatné body, o ktorých by ste mali byť informovaní.

1. Daň z nehnuteľnosti sa týka fyzických aj právnických osôb a zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
2. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú všetci vlastníci nehnuteľností, u ktorých v priebehu roka 2019 nastali zmeny v liste vlastníctva – kúpa, predaj, kolaudácia, zmena výmery, podielov, využitia a iné. V prípade, že zmena nastala presne 1.1.2020, priznanie musíte taktiež podať do konca januára 2020.
3. Keď ste v tom istom roku nehnuteľnosť nadobudli, ale zároveň aj predali, priznanie k dani z nehnuteľnosti sa vás v tomto prípade nedotýka. Rozhoduje totiž stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2020.
4. Najčastejšie ľudia zabúdajú podať priznanie pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydaní stavebného povolenia, zmene užívania stavby alebo bytu, zmene druhu pôdy v katastri nehnuteľností, rozdelením pozemku či prečíslovaní parcely.
5. Netreba zabúdať aj na zánik daňovej povinnosti, napríklad pri zbúraní domu alebo odstránení stavby.

Novostavba za budovou materskej školy.

6. Vzory tlačív nájdete na stránke ministerstva financií ale aj na niektorých oficiálnych webstránkach miest a obcí. Kompletné tlačivo má až štrnásť strán, vy však vypĺňate a tlačíte iba tie strany, ktoré sa týkajú vášho prípadu.
7. Ak sa potrebujete poradiť, lebo ste si neistí vo výmerách alebo prílohách, môžete zavolať na miestny alebo obecný úrad, kde vám poradia.
8. Môže sa stať, že niečo vyplníte nesprávne. Je možné, že vás potom bude úrad kontaktovať telefonicky a odkonzultuje zmeny a opravy.
9. Po podaní priznania vám miestny alebo obecný úrad vyrubí daň a oznámenie vám pošle poštou. Ak nepodáte odvolenie, treba zaplatiť do 15 dní od prevzatia.
10. V prípade, že daňové priznanie podáte neskoro alebo vôbec, hrozí vám sankcia od príslušného úradu od 5 do 3000 eur. Ak nebudete reagovať na výzvu, môže sa to vyšplhať na dvojnásobok.

Zdroj: ZoznamRealit.Sk

Publikované: 15.1.2020