Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti treba do konca januára
Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti treba do konca januára

Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti treba do konca januára

Ak nastala u vás vlani zmena na liste vlastníctva, treba do konca januára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tlačivá si viete stiahnuť aj z internetových stránok úradov. Samotné podanie môžete poslať poštou, podať elektronicky alebo aj osobne.
Výšku dane vypočíta príslušný úrad.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa týka všetkých fyzických i právnických osôb, ktoré v priebehu roka 2021 kúpili, predali, rozdelili, skolaudovali nehnuteľnosť alebo u nich nastala nejaká zmena na liste vlastníctva. Ráta sa aj prístavba, zbúranie, prepísanie nehnuteľnosti na iné osoby alebo rozdelenie nehnuteľného majetku po rozvode. Priznanie musíte podávať aj v prípade, že vaša vlastnená parcela zmenila svoj účel. Za nepodanie daňového priznania môže byť uložená pokuta od 5 do 3000 eur. Je možnosť podania aj dodatočného alebo opravného priznania. Paradoxne najčastejšou chybou pri podávania tlačiva je, že ho daňovníci zabudnú podpísať. Ak v ďalšom roku žiadna zmena na liste vlastníctva nenastane, tak sa daňové priznanie už nepodáva, lebo správca dane pošle rozhodnutie o dani automaticky.

Najčastejšou chybou pri podávania tlačiva je, že ho daňovníci zabudnú podpísať.

Daň z nehnuteľnosti sa platí vopred. O tom kedy presne máte daňové priznanie podať, rozhoduje zápis na liste vlastníctva. Poplatok za rok 2022 sa vás týka ak nastala zmena v období 2.1.2021. - 1.1.2022. Ak ste nehnuteľnosť nadobudli 2.1.2022, priznanie budete podávať až o rok. Daň si v tomto prípade nevypočítava daňovník sám, ale vyčísli mu ju správca dane. Keďže ide o miestnu daň, vyrubí ju príslušné mesto alebo obec na základe vypísaných údajov – číslo parcely, počet poschodí, orientačné číslo, číslo bytu a rozloha nehnuteľnosti. Nezabudnite uviesť spoločné priestory, garáže, pivnice, terasy, predzáhradky či iné prislúchajúce časti. Výšku dane vám mesto alebo obec zašle v polovici mája, zaplatiť treba do 15. dní od doručenia tohto rozhodnutia.

Chata na Martinských holiach.

Zdroj: ZoznamRealit.Sk

Publikované: 25.1.2022