Štatistický úrad: Stavebná produkcia mierne klesá
Štatistický úrad: Stavebná produkcia mierne klesá

Štatistický úrad: Stavebná produkcia mierne klesá

Stavebná produkcia na Slovensku v septembri 2013 medziročne klesla o 0,8 % na 466,7 miliónov eur. Stavebné práce realizované stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní so septembrom 2012 klesli o 2,1 % na 439,4 miliónov eur. V zahraničí je situácia opačná. Tam produkcia realizovaná stavebnými firmami medziročne vzrástla o 26,6 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,8 %.
Rozostavaný dom mimo obývanej zóny.

Pokles je spôsobený vývojom tuzemskej produkcie, ktorý ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 6,9 %. Objem prác na opravách a údržbe nehnuteľností sa zvýšil o 13,7 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 71,5 % (o 3,7 percentuálneho bodu menej ako v septembri 2012). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 27,2 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na budovách o 5,6 % a vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 7,2 %. V rámci Slovenska tvorili práce na budovách 69,6 %, inžinierske stavby sa podieľali 30,4 %.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 3 207,6 miliónov eur a medziročne sa znížila o 8,1 %. Produkcia vytvorená v tuzemsku klesla o 8,3 % na 3 029,3 miliónov eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 13,9 % na 2 154,1 milióna eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 10,3 % a dosiahli 839,3 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 4 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,6 p. b. na 71,1 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,7 p. b. na 27,7 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR, Redakcia ZoznamRealit.Sk

Publikované: 18.11.2013