Grafy znázorňujú vývoj cien bytov v Banskej Štiavnici

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena bytov v Banskej Štiavnici

Mediánová cena bytov v Banskej Štiavnici

Minimálna cena bytov v Banskej Štiavnici

Maximálna cena bytov v Banskej Štiavnici

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy bytov v Banskej Štiavnici

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku bytov v Banskej Štiavnici

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy bytov v Banskej Štiavnici

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy bytov v Banskej Štiavnici