Grafy znázorňujú vývoj cien bytov v Galante

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena bytov v Galante

Mediánová cena bytov v Galante

Minimálna cena bytov v Galante

Maximálna cena bytov v Galante

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy bytov v Galante

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku bytov v Galante

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy bytov v Galante

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy bytov v Galante