Grafy znázorňujú vývoj cien bytov v Starej Ľubovni

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena bytov v Starej Ľubovni

Mediánová cena bytov v Starej Ľubovni

Minimálna cena bytov v Starej Ľubovni

Maximálna cena bytov v Starej Ľubovni

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy bytov v Starej Ľubovni

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku bytov v Starej Ľubovni

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy bytov v Starej Ľubovni

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy bytov v Starej Ľubovni