Grafy znázorňujú vývoj cien 1-izbových bytov v Banskej Bystrici na kúpa

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena 1-izbových bytov v Banskej Bystrici na kúpa

Mediánová cena 1-izbových bytov v Banskej Bystrici na kúpa

Minimálna cena 1-izbových bytov v Banskej Bystrici na kúpa

Maximálna cena 1-izbových bytov v Banskej Bystrici na kúpa

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy 1-izbových bytov v Banskej Bystrici na kúpa

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy 1-izbových bytov v Banskej Bystrici na kúpa