Grafy znázorňujú vývoj cien skladov a hál v Trnave na kúpa

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena skladov a hál v Trnave na kúpa

Mediánová cena skladov a hál v Trnave na kúpa

Minimálna cena skladov a hál v Trnave na kúpa

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti skladov a hál v Trnave na kúpa

Maximálna cena skladov a hál v Trnave na kúpa

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti skladov a hál v Trnave na kúpa

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy skladov a hál v Trnave na kúpa

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy skladov a hál v Trnave na kúpa