Humenné Mestský úrad Humenné
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
Zobraziť na mape

33 860 obyvateľov
28.76 km²
Humenné

PhDr. Ing. MILOŠ MERIČKO

Primátor mesta Humenné

Kontakty

E-mail: primator@humenne.sk
Tel.: 057/7863 218

Humenné

Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska. Leží na sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške 157 metrov nad morom (súradnice: 48°56´ sev. šírky, 21°54´vých. dĺžky). Je turistickým východiskom do malebnej krajiny Východných Karpát. Z východnej strany je chránené poslednými výbežkami Vihorlatských vrchov, z juhu nadväzujúcimi vápencovými Humenskými vrchmi. Zo severu sú prírodnými hradbami výbežky Ondavskej vrchoviny patriace do flyšových Nízkych Beskýd. Medzi najvyššie kóty patrí Sokol (405 m n. m.), Petočová (378 m n. m.) a Barančov (364 m n .m.).

Údolie rieky Laborec sa ťahá súbežne so štátnou cestou č. I/74 (Strážske – Snina), tiež mestom prechádza II/559 (smer Medzilaborce). Železničné trate sa delia na č. 191 (Medzilaborce – Humenné – Michalovce – Trebišov – Michaľany), č. 193 (Prešov – Strážske – Humenné) a č. 196 (Humenné – Stakčín).

Humenné je druhé najväčšie mesto historického Zemplína. Jeho rozloha je 28,67 km2, počet obyvateľov: 32 834 (k 31.12.2019).

HISTÓRIA
Humenné sa vyvinulo zo starej slovanskej osady, predstavuje významnú archeologickú lokalitu. Život tu pulzoval už v mladšej dobe kamennej, o čom svedčia bohaté nálezy kamenných nástrojov a keramiky. Prvý raz sa oficiálne spomína v roku 1317, keď osadu kráľ Karol Róbert daroval Filipovi Drugethovi. Humenné sa nachádzalo na obchodnej ceste, ktorá spájala Uhorsko s Poľskom. Od 14. storočia sa tu čulo obchodovalo na trhoch a jarmokoch, bolo tridsiatkovým mestom a malo právo vyberať mýto. V 15. storočí uhorský kráľ Matej Korvín udelil Humennému mestské výsady (udelenie pečate a erbu). Z neskorších čias je známe Humenské kolégium, ktoré v roku 1613 založil Juraj Drugeth. Drugethovci boli pánmi Humenného až do konca 17. storočia. Poslednými boli Andrássyovci, ktorí tu vlastnili majetky až do roku 1945.

DVA STRÁŽNE HRADY
Pri výletoch do okolia návštevníkov určite zaujmú aj zrúcaniny dvoch hradov. Neďaleký hrad v Brekove patrí medzi najstaršie objekty tohto druhu na Zemplíne. Pochádza z 13. storočia. V minulosti mal spolu so svojím susedom – hradom v Jasenove zabezpečovať bezpečnosť na uhorsko-poľskej obchodnej ceste. Začal pustnúť od konca 17. storočia. Prvá písomná zmienka o hrade v Jasenove pochádza z roku 1328. Obe hradné pozostatky histórie sa v ostatných rokoch rekonštruujú.

PÔVOD NÁZVU
V listinách z najstarších čias sa spomína ako Homonna. Jestvuje niekoľko verzií o pôvode názvu: Niektorí jazykovedci ho odvodzujú od gréckeho slova "humenus", čo v preklade značí hlavný, prvý, prednostný. Ďalšia verzia pochádza z poľského slova "Humont". To znamená konský postroj, chomút, ktorý je nosený na konskom krku. Ďalším názorom je pôvod z ukrajinského slova "Humen", čo znamená mnícha grekokatolíckeho náboženstva. Najpravdepodobnejšie však vznikol názov ako odvodenina zo slova "humno", dodnes používaného na označenie sadu a časti pozemkov a majetkov za domom. To by malo svedčiť o tom, že ide o názvy „Gumenna, Humenna“, ktoré maďarčina prevzala z foriem slovanského prídavného mena.

DOMINANTY
Centrum mesta v Humennom prešlo veľkými zmenami. Stredom námestia voľakedy pretekal potok a okolo neho sa po stáročia tiahlo prirodzené centrum. V súčasnosti Námestie slobody zdobí pešia zóna s dvoma fontánami.

V severnej časti námestia sa nachádza humenský kaštieľ, ktorý je dominantou mesta. Je v ňom umiestnené Vlastivedné múzeum so stálou expozíciou. Kaštieľ sa prvý raz spomína roku 1449 a neskôr sa spája s osudom rodiny Drugethovcov, ktorí vytvorili v tejto lokalite sídlo veľkého feudálneho panstva. Monumentálny štvorkrídlový kaštieľ s nárožnými vežami vybudovali v renesancii prestavbou starého vodného hradu. Jeho história je spojená s Humenným a celým Zemplínom. Priľahlý skanzen reprezentuje ľudovú drevenú architektúru východokarpatskej oblasti. Hlavným exponátom je drevený pravoslávny chrám svätého Michala archanjela pochádzajúci z Novej Sedlice postavený v roku 1754. Najstaršou sakrálnou pamiatkou mesta je pôvodný gotický Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých zo 14. storočia, viackrát upravovaný s pozoruhodnými vitrážovými oknami. V kostole sú umiestnené telesné pozostatky svätého Bonifáca a je to najvýchodnejší kostol postavený v gotickom slohu v Európe. Významným miestom rímskokatolíckych obradov pri cirkevných sviatkoch je kalvária lemovaná stromovou alejou. Tvorí ju neoklasicistický kostolík a 13 murovaných kaplniek.

Atrakciou mesta je aj Švejkova socha v blízkosti železničnej stanice pripomínajúca hlavného hrdinu z knihy českého spisovateľa Jaroslava Haška „Dobrý vojak Švejk“. V nej sa spomína pri ceste legendárnej postavy v čase I. svetovej vojny na front aj železničná stanica v Humennom.

V roku 1934 bola slávnostne odhalená na námestí mesta socha generála M. R. Štefánika. Počas komunistického režimu bol pomník odstránený. Z pieskovcovej sochy sa zachránila sa iba hlava. V roku 1985 sa torzo tejto sochy dostalo znova do centra mesta (bronzový odliatok).

Srdce mesta sa v severnej časti začína kaštieľom, južný okraj sa končí na Valaškovskom moste cez rieku Laborec. Most bol postavený v roku 1900 na mieste pôvodného dreveného mosta. Jeho oceľová konštrukcia je vytvorená tzv. horúcou technológiou nitovania. Podobným spôsobom bola postavená Eiffelova veža v Paríži a zaoceánsky parník Titanic. V minulosti bol most využívaný na osobnú i nákladnú dopravu, tiež na presun ťažkej vojenskej techniky. Prežil dve svetové vojny, bol podmínovaný, ale k výraznému poškodeniu nedošlo. V súčasnosti slúži peším i cyklistom. Je to národná kultúrna pamiatka.

KULTÚRA a ŠPORT
Súčasťou mesta sú aj rôzne kultúrne a športové zariadenia: Vihorlatská knižnica, mestské kultúrne stredisko, centrum voľného času, Vihorlatská hvezdáreň. Chemlonská ulica má neoficiálny názov „športová“, lebo združuje hneď viacero športových stánkov - krytý zimný štadión, tenisové kurty, kúpalisko / plaváreň a futbalový štadión. Pre Humenčanov vyhľadávanou lokalitou v lete i zime na relax a šport je Hubková (prechádzky, cykloturistika, bežky,...)

Významné miesto v kultúrnom živote mesta má hudba. Humenská hudobná jar píše svoju tradíciu už od roku 1961. V nadväznosti na starú tradíciu sa každoročne v auguste v miestach pešej zóny usporadúva Humenský jarmok (august). Stále väčšiu popularitu získavajú letné Pivné dni (máj). Známe sú aj tunajšie folklórne súbory Kalina a Chemlon, reprezentujúce ľudové tradície aj v zahraničí.

ČASTI MESTA
Centrum – Námestie slobody (vrátane ulíc Štefánikova, Gorkého, Kukorelliho, Vihorlatská)
Sídliská: Sídlisko I, Sídlisko II, Sídlisko II/A, Sídlisko III, Dubník, Poľana, Sídlisko pod Sokolejom
Ostatné časti: Handrix, Gaštanová, Krámová, Kudlovce, Mierová, Podskalka, Staničná, Suchý Jarok, Valaškovce
Bývalé časti mesta (v súčasnosti oddelené): Jasenov, Lackovce, Kochanovce
Humenné susedí až s 11 obcami: Hažín nad Cirochou, Lackovce, Kochanovce, Udavské, Veľopolie, Brestov, Myslina, Závadka, Brekov, Jasenov a Ptičie. Celková výmera jeho katastrálneho územia je 2867,4 hektárov.

NA ZÁVER...
Humenné zostáva dominantným mestom najvýchodnejšieho cípu Slovenska. Je sídlom okresných a mestských štátnych a správnych orgánov, politických strán, spoločenských, kultúrnych, zdravotníckych a iných zariadení, inštitúcií, výrobných podnikov, obchodov, bánk a škôl.