Rožňava Mestský úrad Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
Zobraziť na mape

18 425 obyvateľov
45.00 km²
Rožňava

Michal Domik

primátor mesta Rožňava

Narodil sa 17.3.1975. Kedysi podnikal, dnes pôsobí v komunálnej politike. Je ženatý a má tri deti.

Kontakty

Kancelária: Šafárikova 29, II. Poschodie, č. dv. 201
tel: 058 / 7773 288 (sekretariát)
e-mail: michal.domik@roznava.sk

Najväčšie úspechy primátora

Zvýšenie ziskov pre mesto z ťažby dreva
Oprava chodníkov a budovanie ihrísk
Participatívny rozpočet - využitie financií podľa predstáv obyvateľov
Nová ľadová plocha na zimnom štadióne
Efektívnejšie separovanie odpadu a jeho spracovanie

Rožňava

V údolí rieky Slanej, medzi svahmi Slovenského Rudohoria a planinami Slovenského krasu leží Rožňava – mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera. Od roku 1775 je Rožňava rímsko-katolíckym biskupským sídlom a po stáročia domovom slovensky, maďarsky a predtým aj nemecky hovoriaceho obyvateľstva.

Zachovalo sa tu vzácne historické jadro, ktorého srdcom je štvorcové námestie stredovekého pôvodu - najväčšie svojho druhu na Slovensku s množstvom vzácnych architektonických pamiatok. Tieto môžu návštevníci mesta obdivovať z vyhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže, ktorá je neodmysliteľným symbolom tohto mesta. S bohatými dejinami baníctva a hutníctva Rožňavy a horného Gemera sa možno oboznámiť v Baníckom múzeu, pri ktorom je zriadená expozícia prírody Slovenského krasu, ako aj historická expozícia zameraná na prezentáciu najkrajších múzejných zbierok mesta a jeho okolia. V súčasnosti má Rožňava okolo 20 000 obyvateľov, je okresným mestom a sídlom dôležitých úradov a organizácií, ako aj strediskom služieb cestovného ruchu turistického regiónu Slovenský kras.