Grafy znázorňujú vývoj cien kancelárií v Galante

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena kancelárií v Galante

Mediánová cena kancelárií v Galante

Minimálna cena kancelárií v Galante

Maximálna cena kancelárií v Galante

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy kancelárií v Galante

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku kancelárií v Galante

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy kancelárií v Galante

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy kancelárií v Galante