Grafy znázorňujú vývoj cien 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

Mediánová cena 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

Minimálna cena 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

Maximálna cena 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy 4-izbových bytov v Galante, Sládkovičovo na predaj