Grafy znázorňujú vývoj cien gastro priestorov v Trnave na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena gastro priestorov v Trnave na predaj

Mediánová cena gastro priestorov v Trnave na predaj

Minimálna cena gastro priestorov v Trnave na predaj

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti gastro priestorov v Trnave na predaj

Maximálna cena gastro priestorov v Trnave na predaj

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti gastro priestorov v Trnave na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy gastro priestorov v Trnave na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy gastro priestorov v Trnave na predaj