Grafy znázorňujú vývoj cien kancelárií v Starom Meste, Bratislava na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena kancelárií v Starom Meste, Bratislava na predaj

Mediánová cena kancelárií v Starom Meste, Bratislava na predaj

Minimálna cena kancelárií v Starom Meste, Bratislava na predaj

Maximálna cena kancelárií v Starom Meste, Bratislava na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy kancelárií v Starom Meste, Bratislava na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy kancelárií v Starom Meste, Bratislava na predaj