Grafy znázorňujú vývoj cien kancelárií na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena kancelárií na predaj

Mediánová cena kancelárií na predaj

Minimálna cena kancelárií na predaj

Maximálna cena kancelárií na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy kancelárií na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku kancelárií na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy kancelárií na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy kancelárií na predaj