Grafy znázorňujú vývoj cien pozemkov v Humennom na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena pozemkov v Humennom na predaj

Mediánová cena pozemkov v Humennom na predaj

Minimálna cena pozemkov v Humennom na predaj

Maximálna cena pozemkov v Humennom na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy pozemkov v Humennom na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku pozemkov v Humennom na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy pozemkov v Humennom na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy pozemkov v Humennom na predaj