Grafy znázorňujú vývoj cien pozemkov - bývanie v Chorvátsku na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena pozemkov - bývanie v Chorvátsku na predaj

Mediánová cena pozemkov - bývanie v Chorvátsku na predaj

Minimálna cena pozemkov - bývanie v Chorvátsku na predaj

Maximálna cena pozemkov - bývanie v Chorvátsku na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku pozemkov - bývanie v Chorvátsku na predaj