Grafy znázorňujú vývoj cien pozemkov - bývanie vo Zvolene na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena pozemkov - bývanie vo Zvolene na predaj

Mediánová cena pozemkov - bývanie vo Zvolene na predaj

Minimálna cena pozemkov - bývanie vo Zvolene na predaj

Maximálna cena pozemkov - bývanie vo Zvolene na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku pozemkov - bývanie vo Zvolene na predaj