Grafy znázorňujú vývoj cien rekreačných pozemkov v Dolnom Kubíne na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena rekreačných pozemkov v Dolnom Kubíne na predaj

Mediánová cena rekreačných pozemkov v Dolnom Kubíne na predaj

Minimálna cena rekreačných pozemkov v Dolnom Kubíne na predaj

Maximálna cena rekreačných pozemkov v Dolnom Kubíne na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku rekreačných pozemkov v Dolnom Kubíne na predaj