Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Rakúsku na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Rakúsku na predaj

Mediánová cena v Rakúsku na predaj

Minimálna cena v Rakúsku na predaj

Maximálna cena v Rakúsku na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy v Rakúsku na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku v Rakúsku na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy v Rakúsku na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy v Rakúsku na predaj