Grafy znázorňujú vývoj cien záhrad na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena záhrad na predaj

Mediánová cena záhrad na predaj

Minimálna cena záhrad na predaj

Maximálna cena záhrad na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy záhrad na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku záhrad na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy záhrad na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy záhrad na predaj