Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena na prenájom

Mediánová cena na prenájom

Minimálna cena na prenájom

Maximálna cena na prenájom