Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena na prenájom

Mediánová cena na prenájom

Minimálna cena na prenájom

Maximálna cena na prenájom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy na prenájom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy na prenájom