Grafy znázorňujú vývoj cien rodinných domov na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena rodinných domov na prenájom

Mediánová cena rodinných domov na prenájom

Minimálna cena rodinných domov na prenájom

Maximálna cena rodinných domov na prenájom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy rodinných domov na prenájom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku rodinných domov na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy rodinných domov na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy rodinných domov na prenájom