Grafy znázorňujú vývoj cien hotelov a penziónov na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena hotelov a penziónov na prenájom

Mediánová cena hotelov a penziónov na prenájom

Minimálna cena hotelov a penziónov na prenájom

Maximálna cena hotelov a penziónov na prenájom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy hotelov a penziónov na prenájom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku hotelov a penziónov na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy hotelov a penziónov na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy hotelov a penziónov na prenájom