Grafy znázorňujú vývoj cien nebytových priestorov na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena nebytových priestorov na prenájom

Mediánová cena nebytových priestorov na prenájom

Minimálna cena nebytových priestorov na prenájom

Maximálna cena nebytových priestorov na prenájom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy nebytových priestorov na prenájom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku nebytových priestorov na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy nebytových priestorov na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy nebytových priestorov na prenájom