Grafy znázorňujú vývoj cien gastro priestorov v Bratislave na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena gastro priestorov v Bratislave na prenájom

Mediánová cena gastro priestorov v Bratislave na prenájom

Minimálna cena gastro priestorov v Bratislave na prenájom

Maximálna cena gastro priestorov v Bratislave na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy gastro priestorov v Bratislave na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy gastro priestorov v Bratislave na prenájom