Grafy znázorňujú vývoj cien kancelárií na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena kancelárií na prenájom

Mediánová cena kancelárií na prenájom

Minimálna cena kancelárií na prenájom

Maximálna cena kancelárií na prenájom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy kancelárií na prenájom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku kancelárií na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy kancelárií na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy kancelárií na prenájom