Grafy znázorňujú vývoj cien obchodných priestorov v Skalici na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena obchodných priestorov v Skalici na prenájom

Mediánová cena obchodných priestorov v Skalici na prenájom

Minimálna cena obchodných priestorov v Skalici na prenájom

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti obchodných priestorov v Skalici na prenájom

Maximálna cena obchodných priestorov v Skalici na prenájom

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti obchodných priestorov v Skalici na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy obchodných priestorov v Skalici na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy obchodných priestorov v Skalici na prenájom