Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Nitre na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Nitre na prenájom

Mediánová cena v Nitre na prenájom

Minimálna cena v Nitre na prenájom

Maximálna cena v Nitre na prenájom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy v Nitre na prenájom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku v Nitre na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy v Nitre na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy v Nitre na prenájom