Grafy znázorňujú vývoj cien pozemkov na prenájom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena pozemkov na prenájom

Mediánová cena pozemkov na prenájom

Minimálna cena pozemkov na prenájom

Maximálna cena pozemkov na prenájom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy pozemkov na prenájom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku pozemkov na prenájom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy pozemkov na prenájom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy pozemkov na prenájom