zobraz na mape Realitná kancelária Petr Dorociak - IURIS BratislavaPetr Dorociak - IURIS


IČO: 47873710

Karloveská 7
Bratislava 841 04

Štatistické informácie ponúk
130357x zobrazené v zozname
13590x zobrazená detailne

Realitná kancelária IURIS postupuje pri poskytovaní realitných služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadi právnym poriadkom SR a ETICKÝM KÓDEXOM ZDRUŽENIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA. Realitnými službami sa rozumie sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, ako aj sprostredkovanie prevodu družstevného podielu v bytovom družstve. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej IURIS poskytuje realitné služby. IURIS poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy s klientom. Sprostredkovateľská zmluva môže byť výhradná (exkluzívna), alebo nevýhradná. Za poskytovanie realitných služieb náleží realitnej kancelári odmena (provízia) stanovená v zmluve sprostredkovateľskej. IURIS je povinný bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu daňový doklad (faktúru) o vyúčtovaní odmeny, ktorá je vyúčtovaná ako provízia po úspešnom sprostredkovaní realitnej služby. Minimálna výška provízie je 3 % z kúpnej ceny, v závislosti na segmentu a zložitosti predaja nehnuteľností a je súčasťou kúpnej ceny. IURIS zaisťuje tento minimálny rozsah služieb: 1. Osobné zistenie fyzického stavu nehnuteľností, získanie všetkých informácií potrebných pre organizáciu predaja, posúdenie predajnej ceny, zaistenie dokumentácie k nehnuteľností a listín preukazujúcich vlastníctvo, kontrola právneho stavu – informácie o právach tretích osôb, atď., uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s predávajúcim. 2. Príprava inzertnej prezentácie nehnuteľností, odhad tržnej ceny a návrh najvhodnejšej obchodnej stratégie, konzultácie s predávajúcim, inzercia nehnuteľností na verejných realitných portáloch a ďalšie prezentácie dohodnuté s predávajúcim a oslovenie dopytujúcich klientov z databáze. 3. Organizácia obhliadok nehnuteľností s potencionálnymi záujemcami o kúpu. 4. Podpis rezervačnej zmluvy / zmluvy o budúcej zmluve kúpnej a úhrada rezervačného poplatku. 5. Poskytnutie hypotekárneho a finančného poradenstva prostredníctvom zmluvných partnerov. 6. Príprava návrhu prevodných zmlúv, pripomienkovanie s oboma zmluvnými stranami, prípadne s ich právnymi zástupcami, kontrola úverovej a záložnej zmluvy kupujúceho v prípade financovania nehnuteľností prostredníctvom úveru, uzatvorenie prevodných zmlúv (po odsúhlasení oboma stranami), prípadne zmlúv o úschove kúpnej ceny, overenie úhrady kúpnej ceny. Komunikácia so správcom nehnuteľností. 7. Doručenie návrhu na vklad vlastníckeho práva na príslušný katastrálny odbor / doručení prevodnej zmluvy na družstvo. 8. Doručenie podkladov nutných pro výplatu kúpnej ceny z úschovy či bankovej vinkulácie. 9. Príprava odovzdávacieho protokolu a ďalšej dokumentácie potrebnej k odovzdaní nehnuteľností, možnosť asistencie pri odovzdaní. 10. Pomoc pri vypracovaní daňového priznania u dane z príjmu, pokiaľ predávajúcemu takáto povinnosť vznikne. IURIS nad rámec sprostredkovateľskej činnosti hradí: a. základný poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v sume 66,- €, b. poplatky za notársku úschovu kúpnej ceny, c. poplatky za overenie podpisu zmluvy, d. poplatky za výpisy z listu vlastníctva k právnym účelom, e. poplatky za potvrdenia vydávané správcom. IURIS nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal údaje či uviedol nepravdivé údaje ohľadom fyzického a právneho stavu nehnuteľností, ktoré realitná kancelária nemohla ani v rámci odbornej starostlivosti zistiť. IURIS je v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v platnom znení, povinnou osobou a má tak povinnosť vykonať identifikáciu klienta a identifikačné údaje po zákonom stanovenú dobu uchovať. IURIS ako správca a spracovateľ osobných údajov je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení a v maximálnej miere chrániť osobné údaje klienta.

Zobraziť celý popis

zobraz na mape Vyberáme pre vás

Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 1 (pozri foto) sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

221.771,- €
Obchodný priestor v centre Bratisavy Obchodný priestor v centre Bratisavy

Ponúkame na prenájom (prípadne aj predaj) obchodné priestory nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží budovy na námestí SNP v centre...

prenájom

30,- €
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový jednoizbový apartmán č. 2 (pozri foto) sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

144.433,- €
Lukratívne kancelárske a obchodné priestory s garantovaným výnosom Lukratívne kancelárske a obchodné priestory s garantovaným výnosom

Lukratívne kancelárske a obchodné priestory v Bratislave sa nachádzajú v kancelárskom polyfunkčnom komplexe. Budova sa nachádza oproti IKEA a nákupného...

predaj novostavba

1.350,- €/m2
Obchodné priestory v paláci LUXOR - bývala kaviareň Obchodné priestory v paláci LUXOR - bývala kaviareň

Ponúkame obchodné priestory v centre Bratislavy, v ktorých sa nachádzala kaviareň s podlahovou plochou 625,68 m2. Objekt sa nachádza...

prenájom

10,- €/m2
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 3 (pozri foto) sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

152.901,- €
Predaj a prenájom obchodných a kancelárskych priestorov v Prahe Predaj a prenájom obchodných a kancelárskych priestorov v Prahe

Ponúkame na predaj a prenájom kancelárske priestory v Prahe. Konkrétne ide o tieto objekty:Hlubočepský zámeček - Praha 5, ktorý slúži...

predaj

Cena v RK
Obchodné priestory v paláci LUXOR - bývalý nočný klub Obchodné priestory v paláci LUXOR - bývalý nočný klub

Ponúkame obchodné priestory v centre Bratislavy, v ktorých sa nachádzala kaviareň s podlahovou plochou 1054,51m2. Objekt sa nachádza v...

prenájom

15,- €/m2
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 4 (pozri foto) sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

164.698,- €
Prenájom a predaj obchodných a kancelárskych priestorov v Prahe Prenájom a predaj obchodných a kancelárskych priestorov v Prahe

Ponúkame na predaj a prenájom kancelárske priestory v Prahe. Konkrétne ide o tieto objekty:Hlubočepský zámeček - Praha 5, ktorý slúži...

prenájom

Cena v RK
Kancelárske priestory v paláci LUXOR Kancelárske priestory v paláci LUXOR

Ponúkame kancelárske priestory v centre Bratislavy, v rôznom množstve a s rozličnou podlahovou plochou, podľa vašich predstáv. Kancelárske priestory sa...

prenájom

10,- €/m2
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový jednoizbový apartmán č. 5 (pozri foto) sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

91.345,- €
Pre klientov hľadáme byty v Bratislave IV Pre klientov hľadáme byty v Bratislave IV

Pre našich klientov hľadáme byty v Bratislave IV na predaj - garsónky až 4-izbové . Zaistíme nadštandardný servis. Prosíme, len seriózne...

kúpa

Cena v RK
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 1 (pozri foto) sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj novostavba

225.115,- €
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 6 (pozri foto) sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

150.769,- €
Hľadáme nájomné byty v Bratislave IV. Hľadáme nájomné byty v Bratislave IV.

Pre našich klientov hľadáme prenájom bytov rôznych veľkostí v Bratislave IV. Ponúkame nadštandardný servis. Len seriózne ponuky...

prenájom

Cena v RK
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 2 (pozri foto) sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj novostavba

143.089,- €
Kancelárske priestory v centre Bratislavy Kancelárske priestory v centre Bratislavy

Ponuka moderných kancelárskych priestorov v centre Bratislavy. Na 1. poschodí je k dispozícií je priestor o podlahovej ploche 173,28...

prenájom

8,- €
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový trojizbový apartmán č. 3 (pozri foto) sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

182.926,- €
Obchodné a kancelárske priestory v centre - najlepšia investícia Obchodné a kancelárske priestory v centre - najlepšia investícia

Výhodná investícia. Ponúkame na predaj (aj prenájom) kancelárske priestory v centre Bratislavy. 2. NP - vchod z ulice Kolárska (vyznačené...

predaj

3.500,- €/m2
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 4 (pozri foto) sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

151.762,- €
Obchodné a kancelárske priestory v centre Obchodné a kancelárske priestory v centre

Ponúkame na prenájom (aj na predaj) kancelárske priestory v centre Bratislavy. 2. NP - vchod z ulice Kolárska (vyznačené na...

prenájom

10,- €/m2
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový dvojizbový apartmán č. 5 (pozri foto) sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

113.542,- €
Obchodné priestory v historickom centre Bratislavy Obchodné priestory v historickom centre Bratislavy

Ponúkame na prenájom (prípadne aj predaj) krásny a reprezentatívny obchodný priestor v centre Bratislavy, priamo pod Michalskou bránou. Obchodný priestor...

prenájom

30,- €/m2
Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy Nový apartmán v kľudnom centre Bratislavy

Nový trojizbový apartmán č. 6 (pozri foto) sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží polyfunkčnej funkcionalistickej budovy v centre mesta na...

predaj

184.212,- €
Kancelárske priestory v historickom centre Bratislavy Kancelárske priestory v historickom centre Bratislavy

Ponúkame na prenájom (prípadne aj predaj) krásne a reprezentatívne kancelárske priestory v centre Bratislavy, priamo pod Michalskou bránou. Kancelárske priestory...

prenájom

10,- €

1


Top partner v realitách

Realitná kancelária HALO reality s. r. o.

HALO reality s. r. o.

www.cielenareklama.sk

Dostaňte vaše ponuky na Facebook a Google

www.cielenareklama.sk

Sledujte nás na Facebook-u!

Reklama

na ZoznamRealit.sk

Tento banner máme rezervovaný pre vás!