Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Banskej Bystrici

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Banskej Bystrici

Mediánová cena v Banskej Bystrici

Minimálna cena v Banskej Bystrici

Maximálna cena v Banskej Bystrici

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy v Banskej Bystrici

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku v Banskej Bystrici

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy v Banskej Bystrici

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy v Banskej Bystrici