Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Banskej Bystrici

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Banskej Bystrici na predaj

Priemerná cena v Banskej Bystrici na prenájom

Mediánová cena v Banskej Bystrici na predaj

Mediánová cena v Banskej Bystrici na prenájom

Minimálna cena v Banskej Bystrici na predaj

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti v Banskej Bystrici na predaj

Minimálna cena v Banskej Bystrici na prenájom

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti v Banskej Bystrici na prenájom

Maximálna cena v Banskej Bystrici na predaj

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti v Banskej Bystrici na predaj

Maximálna cena v Banskej Bystrici na prenájom

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti v Banskej Bystrici na prenájom