Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Košiciach

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Košiciach

Mediánová cena v Košiciach

Minimálna cena v Košiciach

Maximálna cena v Košiciach

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy v Košiciach

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku v Košiciach

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy v Košiciach

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy v Košiciach