Grafy znázorňujú vývoj cien záhrad v Trnave

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena záhrad v Trnave

Mediánová cena záhrad v Trnave

Minimálna cena záhrad v Trnave

Maximálna cena záhrad v Trnave

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy záhrad v Trnave

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku záhrad v Trnave

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy záhrad v Trnave

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy záhrad v Trnave