Grafy znázorňujú vývoj cien bytov

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena bytov

Mediánová cena bytov

Minimálna cena bytov

Maximálna cena bytov

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy bytov

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku bytov

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy bytov

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy bytov