Grafy znázorňujú vývoj cien rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

Mediánová cena rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

Minimálna cena rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

Maximálna cena rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy rodinných domov v Pezinku, Modra na kúpa