Ilava Mestský úrad Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava
Zobraziť na mape

5 440 obyvateľov
24.30 km²
Ilava

Ing. Viktor Wiedermann

primátor mesta Ilava

Narodil sa v roku 1969. Najprv pôsobil v meste Ilava ako poslanec v zastupiteľstve a v roku 2018 sa dostal do kresla primátora.

Kontakty

Mobil: 0948 180 868
Tel.:042/4455519
Mail: primator@ilava.sk

Najväčšie úspechy primátora

Výstavba nového detského ihriska
Rekonštrukcia a oprava pamiatok a budov
Oplotenie futbalového areálu
Zlepšenie bezpečnosti premávky v meste
Revitalizácia zelene a kompostovanie

Ilava

Ilava leží na strednom Považí, na ľavej strane Váhu v srdci Ilavskej kotliny. Obklopená je malebnými Západnými Karpatmi. Na severozápade ju ohraničujú výbežky Bielych Karpát so zrúcaninami kedysi pyšného hradu Vršatec. Na juhovýchode sú to Strážovské vrchyHistorická časť mesta Ilava leží na južnej sprašovej vyvýšenine – terase, v nadmorskej výške 253 m, zatiaľ čo železničná . stanica a časť Ilavy rozkladajúca sa v povodí Váhu. Ilava si do dnešných dní udržala význam prirodzeného spádového územia, ktorý si neustále zachováva. V roku 1996 sa znovu stala sídlom okresu.

Prvú písomnú zmienku o Ilave nachádzame v pápežských vegestiach z rokov 1332 - 1337. Ďalšie nepriame správy o existencii mesta Ilavy sa objavujú v ročenke Nitrianskeho biskupstva, kde sa uvádza, že Ilava už v roku 1200 mala rímsko-katolícku faru. Vývoj historického názvu Ilavy sa začína v starých historických dokumentoch, kde sa Ilava uvádza ako: LEWE - LEWA - LEWA de circa fluvium Vag, (Ilava nad Váhom) - Illava - Iľava - Ilava. Ilava do roku 1375 bola označovaná ako villa Lewaia (dedina Ilava) a od roku 1376 už ako civitas LEWA (mesto Ilava).