Grafy znázorňujú vývoj cien nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

Mediánová cena nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

Minimálna cena nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

Maximálna cena nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy nebytových priestorov v Rimavskej Sobote

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy nebytových priestorov v Rimavskej Sobote