Grafy znázorňujú vývoj cien pozemkov v Kežmarku

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena pozemkov v Kežmarku

Mediánová cena pozemkov v Kežmarku

Minimálna cena pozemkov v Kežmarku

Maximálna cena pozemkov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy pozemkov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku pozemkov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy pozemkov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy pozemkov v Kežmarku