Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena na predaj

Mediánová cena na predaj

Minimálna cena na predaj

Maximálna cena na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy na predaj