Grafy znázorňujú vývoj cien chát a chalúp na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena chát a chalúp na predaj

Mediánová cena chát a chalúp na predaj

Minimálna cena chát a chalúp na predaj

Maximálna cena chát a chalúp na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy chát a chalúp na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku chát a chalúp na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy chát a chalúp na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy chát a chalúp na predaj