Grafy znázorňujú vývoj cien rodinných domov na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena rodinných domov na predaj

Mediánová cena rodinných domov na predaj

Minimálna cena rodinných domov na predaj

Maximálna cena rodinných domov na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy rodinných domov na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku rodinných domov na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy rodinných domov na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy rodinných domov na predaj