Grafy znázorňujú vývoj cien nebytových priestorov na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena nebytových priestorov na predaj

Mediánová cena nebytových priestorov na predaj

Minimálna cena nebytových priestorov na predaj

Maximálna cena nebytových priestorov na predaj

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy nebytových priestorov na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku nebytových priestorov na predaj

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy nebytových priestorov na predaj

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy nebytových priestorov na predaj