Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Piešťanoch

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Piešťanoch

Mediánová cena v Piešťanoch

Minimálna cena v Piešťanoch

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti v Piešťanoch

Maximálna cena v Piešťanoch

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti v Piešťanoch