Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností v Piešťanoch

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena v Piešťanoch na predaj

Priemerná cena v Piešťanoch na prenájom

Mediánová cena v Piešťanoch na predaj

Mediánová cena v Piešťanoch na prenájom

Minimálna cena v Piešťanoch na predaj

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti v Piešťanoch na predaj

Minimálna cena v Piešťanoch na prenájom

Najlacnejšia ponuka nehnuteľnosti v Piešťanoch na prenájom

Maximálna cena v Piešťanoch na predaj

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti v Piešťanoch na predaj

Maximálna cena v Piešťanoch na prenájom

Najdrahšia ponuka nehnuteľnosti v Piešťanoch na prenájom