Grafy znázorňujú vývoj cien nehnuteľností vo Zvolene

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena vo Zvolene

Mediánová cena vo Zvolene

Minimálna cena vo Zvolene

Maximálna cena vo Zvolene

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy vo Zvolene

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku vo Zvolene

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy vo Zvolene

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy vo Zvolene