Grafy znázorňujú vývoj cien rodinných domov

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena rodinných domov

Mediánová cena rodinných domov

Minimálna cena rodinných domov

Maximálna cena rodinných domov

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy rodinných domov

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku rodinných domov

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy rodinných domov

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy rodinných domov