Grafy znázorňujú vývoj cien rodinných domov v Kežmarku

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena rodinných domov v Kežmarku

Mediánová cena rodinných domov v Kežmarku

Minimálna cena rodinných domov v Kežmarku

Maximálna cena rodinných domov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy rodinných domov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku rodinných domov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy rodinných domov v Kežmarku

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy rodinných domov v Kežmarku