Grafy znázorňujú vývoj cien rodinných domov v Žiare nad Hronom

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena rodinných domov v Žiare nad Hronom

Mediánová cena rodinných domov v Žiare nad Hronom

Minimálna cena rodinných domov v Žiare nad Hronom

Maximálna cena rodinných domov v Žiare nad Hronom

Vývoj ceny za m2 zastavanej plochy rodinných domov v Žiare nad Hronom

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku rodinných domov v Žiare nad Hronom

Vývoj ceny za m2 celkovej rozlohy rodinných domov v Žiare nad Hronom

Vývoj ceny za m2 úžitkovej plochy rodinných domov v Žiare nad Hronom