Grafy znázorňujú vývoj cien poľnohospodárskej pôdy v Čadci na predaj

za posledných 10 týždňov.

Priemerná cena poľnohospodárskej pôdy v Čadci na predaj

Mediánová cena poľnohospodárskej pôdy v Čadci na predaj

Minimálna cena poľnohospodárskej pôdy v Čadci na predaj

Maximálna cena poľnohospodárskej pôdy v Čadci na predaj

Vývoj ceny za m2 rozlohy pozemku poľnohospodárskej pôdy v Čadci na predaj